IJs van hoge kwaliteit en hygiëne gegarandeerd

Certificaat Bederflijke Goederen

diploma_bederflijke_goederenTot op heden hanteerden wij een eigen schoonmaak/werkplan volgens het H.A.C.C.P. systeem. Hiervoor zijn in 2000 de benodigde diploma’s bederfelijke goederen, productkennis en koeltechniek behaald.

Vanaf juli 2004 zijn wij gaan werken volgens de regels van de Hygiënecode voor de horeca. Deze code word aanbevolen door de warenwet en is een vereenvoudigd H.A.C.C.P. systeem, echter gespecificeerd per bedrijfstak.

Belangrijk hierin is de temperatuurregistratie van fabrikant tot consument, en het schoonmaakplan. De temperatuur van het product mag tijdens vervoer en opslag niet hoger zijn dan  -18 graden.

Het logboek of de elektronische registratie tonen aan dat wij aan deze voorwaarden voldoen. Bij levering van ijs word de temperatuur van de goederen én de vriesruimte in de wagen door ons gemeten ter controle.